بر همه کسانی که دوست دارند یک بار دیگر ماه گرفتگی را ببیند یک خبر خوش این که قرار است امشب چهارشنبه از ساعت ۲۱ و ۵۴ دقیقه و ۳۷ ثانیه  یک ماه گرفتگی با خسوف نیمسایه ای آغاز شود و در ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه روز ۲۶ خردادبه پایان رسد.

در ساعت ۲۲ و ۵۲ دقیقه و۵۷ ثانیه اولین برخورد سایه زمین با لبه غربی ماه صورت می گیرد و خسوف جزئی آغاز می شود و این با توسعه ماه گرفتگی در ساعت ۰۰:۴۳:۴۴ روز ۲۶ خرداد ماه کامل می شود. در این زمان ماه به بیشترین تاریکی خود می ‌رسد و در ساعت ۱ و ۳۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه بامداد خسوف کلی کامل می شود.
از ساعت ۲ و ۳۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه بامداد روز ۲۶ خرداد ماه به تدریج از درون سایه زمین خارج می ‌شود و در ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه خسوف به پایان می رسد.
این گرفتگی کلی از سراسر ایران قابل مشاهده است. این پدیده در آسیا به جز بخشی از شمال روسیه، در اروپا به جز بخشی از شمال آن در آفریقا به جز بخشی از شمال غربی، اقیانوسیه و جنوبگان قابل رصد است.
این ماه گرفتگی از نوع کلی است و تا یک قرن آینده شاهد ماه گرفتگی کامل نخواهیم بود.

براي رصد ماه گرفتگي نياز به ابزار خاصي نيست و با چشم غير مسلح نيز مي توان آنرا مشاهده نمود. هر چند که براي عکاسي دقيقتر از اين رويداد تلسکوپ به کمک منجمان مي آيد.