دکتر Philip Nitschke بزرگترین سخنگو و حامی پایان رنج بیماران لاعلاج است. او با همکاری مهندسین هلندی، پروژه « اتاقک مرگ اختیاری» را تا مرحله چاپ سه بعدی عملی ساخته است. نمونه هایی از این اتاقک، در نمایشگاه های خدمات بهداشتی به معرض عموم در آمده است.

پروژه تولید اتاقک برای مصرف واقعی، توسط فردی که می خواهد استفاده کند ساخته می شود. تیم مهندسین و دکتران حامی « خودکشی ناگزیر»، طراحی چاپ سه بعدی آن را به صورت رایگان به متقاضیان می دهند.

بعد از تهیه اتاقک، متقاضی وارد آن می شود و دراز می کشد و دکمه شروع به کار را می فشرد. نیتروژن مایع به آرامی در محوطه اتاقک رها می شود تا مقدار اکسیژن به پنج درصد برسد، وضعیتی که بدون کمترین درد، برای سرنشین خود، مرگ به ارمغان می آورد.

ماشین مرگ اختیاری که Sarco نام دارد می تواند به عنوان تابوت هم مورد استفاده قرار بگیرد. اولین مشتریان احتمالی آن، چند کلینیک مرگ اختیاری در سوئیس هستند.