شاید باور نکنید اما نگاه کردن به تصویر کسی که دوستش دارید تا حد زیادی به کاهش دردهای شما کمک می کند. این موضوع بخشی از داستان رومئو و ژولیت نیست بلکه نظریه  ای است که روانشناسان زیادی با آن هم عقیده اند.

پیش از این نیز چنین تاثیری بر روی افرادی که درد تحمل می کردند مشاهده شده بود. در آن زمان روانشناسان عقیده داشتند حس رضایت خاطری که از دیدن چهره فردی دوست داشتنی ایجاد می شود به کاهش درد کمک می کند.

دکتر نائومی آیزنبرگر، با انجام آزمایش روی 17 زن توانست این نظریه را به اثبات برساند که دیدن فرد مورد علاقه ایمنی بدن را بالا می برد.

در این آزمایش که بر روی 17 زن در سنین مختلف در حالیکه انجام شد که شوک های ضعیفی به آزمایش شوندگان داده می شد.  ضمن قرار دادن آزمایش شوندگان در این وضعیت از آنها می خواستند که به سه عکس نگاه کنند: عکس یک شیئ، عکس یک فرد ناشناس و عکس کسی که به او علاقه دارند.عکس العمل این خانم ها با ام آر آی ثبت شد و از خود آنها نیز خواسته شد دردی که تحمل کرده بودند را رتبه بندی کنند.

همانطور که حدس می زنید در هنگام دیدن عکس شخصی که این خانم ها احساس قلبی عمیقی نسبت به آنها داشتند درد کمتری احساس شده بود.

در مقابل، دیدن عکس حیوانات درنده یا غریبه های ترسناک درد را بیشتر می کرد.

دکتر آیزنبرگر چنین نتیجه گیری می کند که کنترل درد در قشر جلویی پیشانی و نترومدیال واقع است. جاییکه احساس امنیت خاطر را نیز رهبری می کند.

عکس کسانی که دوستشان داریم اثری عکس آنچه عکس های ترسناک در ما ایجاد می کنند دارند. همانقدر که غریزه بقای ما از عکس های منفی می ترسد نسبت به عکس عزیزان مان با امنیت خاطر مواجه می شود.

با آنکه این بررسی بر روی مردان انجام نشده ولی آیزنبرگر معتقد است تفاوت چندانی برای مردان پیش بینی نمی شود. با آنکه از نظر عموم مردم زن ها احساساتی تر هستند اما عکس العمل های زنان و مردان در اکثر موارد یکسان است.