نتایج یک پژوهش تازه دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که در مغز افراد بسیار خلاق، در مقایسه با افراد دیگر، سه ناحیه ارتباط بیشتری با هم دارند. این سه ناحیه از مغز بیشتر با تولید و تحلیل ایده‌ها...

به نظر بسیاری دیوید بناتار، بدبین‌ترین فیلسوف دنیاست چون معتقد است زندگی آنقدر بد است که ارزش زنده بودن ندارد. ...

یک سال پیش، ۲۲ ساله بودم که با دوست دخترم به منچستر رفتیم تا بتوانم به آرزویم برسم و یک "دی جی" حرفه‌ای شوم. اما یک شب همه چیز عوض شد. آن شب با دوستان صمیمی‌ام بیرون رفته بودیم. آخر شب از یکدیگر جدا شدیم. تلفنم...

بی‌بی‌سی در انتهای سال ۲۰۱۷ نگاهی کرده به اسامی یا عباراتی که که مردم در سال ۲۰۱۷ بیش از هر چیز دیگر درباره‌شان کنجکاو بودند و به سراغ گوگل رفتند تا بیشتر بدانند. نتایج این بررسی تنوعی جالب توجه داشت، از پولدار...

سگ‌ها از نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین حیوانات به انسان‌ها هستند. با این حال اما بسیاری چیزها درباره‌ی آنها هست که ما نمی‌دانیم. سگ‌ها به شیوه‌ی خاصی رفتار می‌کنند؛ چرا؟ تبار سگ‌ها به گرگ‌ها بر می‌گردد و...

پیشنهاد سردبیر