کتاب «ریشه‌های سکس در ماقبل تاریخ» نوشته سیسلدا جِتا و کریستوفر رایان، زن و شوهر محقق و پزشک، یکی از صریح ترین اطلاعات گردآوری شده علمی در باره رفتار جنسی بشر است. در کتاب شان امده است که:.

باید صریحا اذعان شود تصویر شریفی که از انسان وجود دارد با واقعیت جنسی اش فرق دارد. تقریباً همه حیوانات روی زمین، فقط برای «تولید مثل»، فعالیت جنسی دارند ولی این بشر و پسر عمو‌هایش بابون‌ها هستند که به هزاران دلیل مختلف به رابطه جنسی تمایل پیدا می‌کنند.

ما سکس داریم چون لذت‌بخش است، ما سکس داریم تا پیوند عاطفی مان با دیگری محکمتر شود. ما سکس داریم چون می‌خواهیم احساس غرور کنیم. ما برای پایان دادن به دعواهای قبیلگی، تضمین پیمان صلح، افزایش اعتماد در شراکت اقتصادی، گسترش مذاهب، رقابت، حسادت، کنجکاوی و در موارد بسیار نادری نیز برای بچه‌دار شدن به رابطه جنسی متوسل می‌شویم.

تازه همه وقت و انرژی که صرف می کنیم به لحظات مربوط به رابطه جنسی ختم نمی‌شود؛ ما در سایر مواقعی که سکس نداریم همچنان درگیر تخیل‌ورزی، برنامه‌ریزی برای داشتن سکس بعدی و یادآوری سکس قبلی هم هستیم.

درکنار همه این رفتارها، تلاش جدی داریم بدن و قیافه ما خوشایندتر جلوه کند. به تجربه دریافتیم که وضعیت مالی بهتر و موقعیت اجتماعی، شانس دستیابی مان به سکس را بیشتر می کند.

حتی آن وقت ها که مستقیما در باره سکس فکر نمی کنیم تلاش و تاکید مداومی داریم برای دستیابی به سرگرمی‌هایی که شعور جنسی ما را تقویت کند. لباس زیبا می پوشیم. موسیقی عاطفی و رمانتیک گوش می دهیم. قصه و شعر می‌خوانیم و مد راه می‌اندازیم. با این نوع فعالیت ها، بر سرمایه فرهنگی مان هم می افزائیم تا خواستنی تر و در معرض دید بیشتر باشیم.