همیشه از کنار بعضی از خانه ها که رد می شدم، توی باغچه خیلی از منازل و یا در تراس خانه ها گل های رنگارنگ زیبایی را می دیدم و همیشه با خودم می گفتم این گل های خوشرنگ همان گل های ناز هستند یا نه. همین کنجکاوی باعث شد به سراغ یک گل فروشی بروم و از او سوال کنم و اطلاعاتم را تکمیل کنم.

اصلیت این گل به برزیل بر می گردد به جایی که آفتاب مستقیم و تندی دارد. یعنی نیاز همیشگی این گیاه را برای گل دادن بر طرف می سازد. برگ های ضخیم این گل بسیار شبیه به کاکتوس ها است اما رشد سریع این گل باعث می شود شما متوجه این اشتباه خود بشوید. این گل مقدار زیادی آب را در برگ هایش نگه داری می کند و همین امر باعث افزایش توان او در برابر کم آبیش می شود. اما برنامه آبیاری این گل باید رعایت شود. فقط در این صورت است که این گیاه همیشه شاداب خواهد ماند.

این گیاه برای گل دادن به محیطی آفتاب گیر نیاز دارد. این گیاه در طول شب، گل هایش بسته می شود و در طول روز با گل های رنگارنگ سفید، صورتی، قرمز، نارنجی، بنفش و زرد باغچه شما را زینت می بخشد.

خاک مناسب برای این گیاه، خاکی سبک و شنی و یا خاک باغچه و با مقداری خاک برگ است.

این گل به راحتی زیاد می شود و به شیوه کاشت بذر و قلمه زدن می توانید این گل را به عنوان هدیه ای مناسب به دوستداران گل و طبیعت بدهید.

بذرهای این گیاه را در عمق 20 تا 30 سانتی متری از یک گلدان متوسط به همراه خاک نرم قرار دهید و آن را هفته ای یک بار آبیاری کنید. محیطی که این گلدان را در آن قرار می دهید باید کمی گرم و حتما آفتاب گیر باشد. بهترین زمان برای آبیاری بذرها زمانی است که سطح خاک گلدان خشک شده باشد. حالتی باتلاق گونه، گل را خراب خواهد کرد.

اما اگر می خواهید این گل را از راه قلمه زیاد کنید، 10 سانتی متر از گل را با قیچی مخصوص بریده و و از فاصله 3 سانتی متری برگ ها را جدا کرده و در خاک بکارید. این گیاه در مدت 10 روز حتما ریشه خواهد داد و فقط حواستان باشد برگ ها شادابیت خود را حفظ کنند اما خاک حالتی باتلاق وار پیدا نکند وگرنه ساقه خواهد پوسید. خاک مناسب برای قلمه زدن، خاک باغچه و یا خاک خوب زه کشی شده است.

این گل حالتی آویزان دارد و به همین خاطر سعی کنید گلدان را با فاصله از زمین قرار دهید تا با رشد سریعش، باعث زیبایی تراس، حیاط و یا منزل شما بشود.