این گل زیبا و سبز، به برگ های براق و چرمی گونه خود معروف است. این گیاه بومی کشور تایوان و استرالیا است اما اگر محیط زندگی را برای این گیاه آماده نگه دارید هیچ وقت ریزش نخواهد داشت.

این گیاه از خانواده پیچک ها نیز شناخته می شود که اگر در هوای آزاد و با درجه حرارت مطلوبش باشد می تواند از سه متر تا 6 متر نیز ارتفاعش را افزایش دهد. این گیاه می تواند به تنه درختان دیگر نیز بچسبد و رشد داشته باشد و هم می تواند ایستاده خودش رشد کند. از مشخصات اصلی این گیاه این است که فقط یک شاخه اصلی دارد. اما برگ های آن دارای 8 برگچه است که میتواند تا 10 سانتی متر هم پهنا داشته باشد.

این گیاه به نور مستقیم خورشید نیاز ندارد. اما اگر هر از چند گاهی در نور ملایم صبحگاهی او را قرار دهید، در رشدش بی تاثیر نخواهد بود.

بهترین دما برای این گیاه در زمستان حداقل 18 و در شبها ی زمستانی نباید به زیر 20 درجه برسد. در تابستان ها نیز حداکثر 26 درجه برای این گیاه کفایت می کند.

اگر می خواهید دمای محیط را گرمتر نگه دارید بهتر است این گیاه را در جریان هوا قرار دهید.

این گیاه به آب پاشی و غبارپاشی بسیار علاقه دارد. در هفته 3 بار حتما این کار را انجام دهید. این گیاه تا زمانی که سطح خاکش مرطوب ایت نیازی به آب دهی ندارد. در تابستان هفته ای 3 بار و در زمستان هفته ای یک بار برای آب پاشی کفایت می کند. اگر این گیاه جوان است در سال به مدت دو بار نیاز به تعویض خاک و گلدان پیدا خواهد کرد. اما می توانید خاک های سطحی را نیز با خاک نو و غنی نیز تعویض کنید.

برای این گیاه می توانید از کودهای مایع و یا جامع نیز جهت تقویت استفاده کنید اما دقت نمایید بیش از حد استفاده نشود زیرا مصرف بیش از حد آن باعث ریختن برگ هایش خواهد شد. در این صورت بهتر است میزان آب دهی را افزایش دهید تا مواد ازز ریشه خارج شود.

برای تکثیر این گیاه از راه بذر و قلمه، فصل بهار را انتخاب کنید. با استفاده از قیچی باغبانی تیز، گیاه را هرس کنید و قلمه های انتهایی را تا 9 سانت جدا کنید. میتوانید از پودر مورمون ریشه زایی نیز استفاده کنید.

انتهای قلمه ها را در این پودر فرو ببرید . قلمه ها را در گلدانی بکارید و روی آن را با کیسه بپوشانید. قلمه ها را به دور از تابش مستقیم آفتاب و . درجه دمای محیط را تا 21 درجه ثابت نگاه دارید. زمانی که از داخل کیسه شفاف دیدید که ساقه جدیدی در حال رویش است و از ریشه دهی مطمئن شدید، کیسه را برداشته و این قلمه جوان را به گلدانی بزرگتر منتقل کنید.