بعضی از نقاشی های آورده شده در این مطلب آنقدر واقعی به نظر می رسند که باورتان نمی شود که نقاشی اند و شخصی با استعداد خالق آن ها بوده است. در زیر از آثار شگفت انگیز از هنرمندان خواهید دید که 100% دست ساز هستند و هیچ فن عکسبرداری در آن ها به کار نرفته است. این هنرمندان به قدری با استعداداند که با دیدن آثارشان بسیار متعجب خواهید شد.

Kamalky Laureano - اکریلیک روی بوم

Paul Cadden - سیاه قلم روی کاغذ

Gregory Thielker- رنگ روغن روی بوم

Ray Hare -  اکریلیک روی بوم

Gottfried Helnwein - رنگ روغن و اکریلیک روی بوم

Bryan Drury- رنگ روغن روی چوب

Rafal Bujnowski - عکس پرتره ی سیاه و سفید واقعی (آنقدر به واقعیت نزدیک است که عکس پرتره برای گذرنامه اش پذیرفته شد)

Dirk Dzimirsky - سیاه قلم روی کاغذ