برگزارکننده هفته پراید یا جشن افتخار همجنسگرایان در لبنان می‌گوید که مقامات او را مجبور کرده‌اند‌ تا باقی‌مانده این مراسم را لغو کند.

سال گذشته، لبنان اولین کشور عربی بود که هفته پراید را برگزار کرد.

هادی دمین، سازمان‌دهنده رژه امسال گفت پس از دیدار ماموران امنیتی از محل مراسم، شبانه به مقر پلیس منتقل شد.

آقای دمین گفت برای آن که آزاد شود، از او خواسته شد تا با تعهد کتبی مراسم باقی مانده را که روز شنبه آغاز شده بود، لغو کند.

لبنان در مقایسه با اکثر کشورهای عربی، مدارای بیشتری دارد، اما افراد همجنسگرا، دوجنس گرا و تغییر جنیست داده (LGBT) هنوز گه‌گاهی با برخورد پلیس مواجه می‌شوند.

برگزارکننده هفته پراید یا جشن افتخار همجنسگرایان در لبنان می‌گوید که مقامات او را مجبور کرده‌اند‌ تا باقی‌مانده این مراسم را لغو کند.

سال گذشته، لبنان اولین کشور عربی بود که هفته پراید را برگزار کرد.

هادی دمین، سازمان‌دهنده رژه امسال گفت پس از دیدار ماموران امنیتی از محل مراسم، شبانه به مقر پلیس منتقل شد.

آقای دمین گفت برای آن که آزاد شود، از او خواسته شد تا با تعهد کتبی مراسم باقی مانده را که روز شنبه آغاز شده بود، لغو کند.

لبنان در مقایسه با اکثر کشورهای عربی، مدارای بیشتری دارد، اما افراد همجنسگرا، دوجنس گرا و تغییر جنیست داده (LGBT) هنوز گه‌گاهی با برخورد پلیس مواجه می‌شوند.

بق نظرسنجی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در سال‌های اخیر افرادی که ادعا می‌شود رابطه جنسی با همجنسان خود برقرار کرده بودند، دستگیر شده و برخی از آنها تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

با این حال، قضات نیز شروع به مبارزه با ماده ۵۴۳ کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۴، یکی از قضات حکم کرد که رابطه جنسی بین یک ترانس (تغییر جنیست داده) زن و یک مرد نمی‌تواند "غیر طبیعی" شناخته شود. سال گذشته هم یک قاضی دیگر اعلام کرد که "همجنسگرایان حق دارند با هر فردی که انتخاب کرده‌اند، بدون تبعیض و بر اساس گرایش جنسی آنها، روابط انسانی یا صمیمی برقرار کنند."