از نظر من وكالت یكی از جذابترین مشاغله به این دلیل كه شما هم با من هم عقیده بشید ماجراهایی رو كه طی كار برام اتفاق میفته براتون تعریف میكنم. شاید شما هم روزی همكار من شدید.


چند روز پیش خانم جوانی مراجعه كرده بود كه خودش شغل نیمه وقت داشت و دو تا بچه كوچك. یعنی با درآمد خودش به زور میتونه مخارج خودش و بچه ها رو تامین كنه. شوهر این آقا هم اعتیاد شدید به مواد مخدر داره و منزل مسكونی شون هم مشتركا به نام هر دوست. این خانم محترم تمام نگرانیش این بود كه شوهرش خونه رو بفروشه وایشون با بچه هاش آواره بشن.

خوب مهریه خانمها همیشه هم جنبه منفی نداره و خیلی وقتها میشه ازش به نحو احسن استفاده كرد. چاره كار مطالبه مهریه است و همزمان با اون توقیف سهم شوهر از منزل مسكونی. با این توقیف شوهر نمیتونه سهمش رو به كسی انتقال بده و بعد از طی مراحل ایشون میتونه سهم شوهر رو بابت مهریه اش به نام خودش بكنه.

برای این كار لازمه كه به نزدیكترین دادگاه خانواده محل سكونت خود مراجعه كنید و دادخواست مطالبه مهریه و صدور دستور موقت رو به دادگاه تقدیم كنید. پس از دستور دادگاه ملك توقیف خواهد شد و .....

البته ریزه كاریهایی هم هست كه با مشورت با یك وكیل مجرب راهنمایی خواهید شد. فوت كوزه گری رو كه نباید افشاء كرد.