درباره لیدیز

لیدیز صدای همه دختران و زنان فارسی زبان سراسر دنیاست. در لیدیز هدف  اطلاع رسانی، ارتباط و همکاری مشترک همه دختران و زنانی است که در دنیای جدید که بر پایه ارتباطات سریع و انتقال تجربیات  و اطلاعات شکل گرفته برای ایجاد دنیایی بهترو پر رنگ تر برای دختران و زنان سرزمینمان در تلاش هستند. 

این رسانه قهرمانان زندگی های روزانه ما است، مادران و خواهرانی که هر روز به امید  ایجاد دنیایی بهتربرای خود و خانواده خود به  مصاف هزاران مشکل و مورد می روند و سربلند از هر چالشی به خانه باز میگردند.

سبک زندگی هر یک از ما روندی است پیچیده و در تعامل با دنیای پیرامون ما، هر یک از ما به نحوی با این فرایند پیچیده در تعامل دوسویه هستیم، گاهی تاثیر میپذیریم و گاهی تاپیر گذاریم. روند تاثیر گذاری ما بر نحوه به اشتراک گذاری عقاید، دیدگاهها و تجربیاتمان با بقیه کسانی است که همسو و همگام با هر یک از ما در تلاشی بی پایان برای ساختن فردایی بهتر از دیروز است.    

لیدیز امید دارد تا مکانی برای ارایه اطلاعات، گردآوری نظرات و بلندگویی برای صداهای شما باشد. یک سکو برای داشتن زندگی سالم تر، خوشحالتر و امیدوارتر به آینده هر کذام از ما زنان و دختران این سرزمین. 

ارتباط با لیدیز:

شما نیز میتوانید ما را از تجربیات، انتقادات و پیشنهادات خود بهره مند سازید. خواهشمند است با آدرس ایمیل ذیل با ما همواره در ارتباط باشید
info@ladieez.com

نظرات

Comments are closed.