کیت ماس، کارا دلوین و ریتا اورا به کارزار مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی و اطلاع‌رسانی راجع به ضرورت محافظت از اقیانوس‌ پیوستند.

این چهره‌های سرشناس، به خیل ستارگانی چون پیکسی گیلدوف، ویل پولتر و پاپی دلوین پیوسته‌اند و با تهیه یک کلیپ ویدیویی، گفته‌اند که اگر قرار باشد زندگی روی کره زمین آینده پایداری داشته باشد، باید از ۳۰ درصد اقیانوس‌ها حفاظت کرد. 

در این فیلم که در چارچوب «طرح صفر» تهیه شده است، از بینندگان دعوت می‌شود تا «روند بحران اقلیمی را وارونه کنند». «طرح صفر» ابتکاری جهانی و مورد حمایت دانشمندان، رهبران کسب و کار و فعالان محیط زیست است و هدف از آن، افزایش آگاهی و تقویت حمایت از حفظ «تعادل زیست‌بومی» است.

فیلم با این جمله آغاز می‌شود: «در سراسر سیاره ما هیچ چیز مؤثرتر از اقیانوس‌های ما نیست.»

کیت ماس، کارا دلوین و ریتا اورا به کارزار مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی و اطلاع‌رسانی راجع به ضرورت محافظت از اقیانوس‌ پیوستند. 

این چهره‌های سرشناس، به خیل ستارگانی چون پیکسی گیلدوف، ویل پولتر و پاپی دلوین پیوسته‌اند و با تهیه یک کلیپ ویدیویی، گفته‌اند که اگر قرار باشد زندگی روی کره زمین آینده پایداری داشته باشد، باید از ۳۰ درصد اقیانوس‌ها حفاظت کرد. 

در این فیلم که در چارچوب «طرح صفر» تهیه شده است، از بینندگان دعوت می‌شود تا «روند بحران اقلیمی را وارونه کنند». «طرح صفر» ابتکاری جهانی و مورد حمایت دانشمندان، رهبران کسب و کار و فعالان محیط زیست است و هدف از آن، افزایش آگاهی و تقویت حمایت از حفظ «تعادل زیست‌بومی» است. 

فیلم با این جمله آغاز می‌شود: «در سراسر سیاره ما هیچ چیز مؤثرتر از اقیانوس‌های ما نیست.»

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد