پروفسور تاریخ دانشگاه اورشلیم Yuval Noah Harari دو کتاب مهم تاکنون نوشته است یکی در باره تاریخ بشر و دیگری در باره  آینده بشر …

او معتقد است بشر از حدود ۱۲ هزار سال پیش، با ایجاد صنعت کشاورزی وارد مرحله تازه ای شد که رشد ذهنی و فرهنگی اش را تسریع کرد. در دوره طولانی اقتصاد کشاورزی نه تنها بر بسیاری از جانوران غلبه کرد بلکه بخش قابل توجهی از آنها را « خانگی» ساخت و به طرز بیرحمانه ایی مورد بهره برداری قرار داد.

او در کتاب تاریخ بشر Sapiens: A Brief History of Humankind توضیح می دهد که قدرت ذهنی که نصیب مان شد توانایی های ژنتیک ما را در مسیر تسلط هر چه بیشتر طبیعت سوق داد. انسان با تکیه بر خدایان، قدرت نوشتن و ایجاد سیستم «پول»، جوامع بزرگتری برپا ساخت.

مورخ اسرائیلی که در یک خانواده سکولار بزرگ شده است گیاهخوار و گی است و علائقی نیز به تفکر ذن  و بودیسم دارد . وی معتقد است که از ۵۰۰ سال پیش، بشر به کمک تکنولوژی کشتیرانی و ابزار جنگی برتر، تمام کره زمین را در یک سیستم استعماری، متحد و مرتبط سازد. تحولی که توانست مسیر انقلاب علمی و صنعتی را در مدت کم طی کند.

یووال نوح حریری در کتاب تاثیرگذار بعدی اشHomo Deus: A Brief History of Tomorrow  که نگاهی به آینده بشر دارد معتقد است ما در انقلاب بعدی مان که خیلی هم به آن نزدیک هستیم قادر به کنترل مرگ و بیولوژی خود و طبیعت زمین خواهیم بود. رشد دانش کمی و کیفی، به نظر او، بشر را به محوطه جدید از شعور انسانی می کشاند که « دانش و اطلاعات» حرف اصلی را خواهند زد.

او معتقد است سیاره زمین برای تحول « انسان» از دوره ایجاد انواع خدایان تا به خدایی رسیدن خود بشر، بهای سنگینی خواهد پرداخت. برای همین شاید زمین قادر به تامین نیازهای سیری ناپذیر بشر نشود. او به همین دلیل، شانس انقراض بشردر مرحله آخر تکاملش را زیاد می داند.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد