آدم هایی که اعتماد به نفس دارند انگار از آینده برمی گردند و می دانند قرار است چه خبر شود. واهمه ایی ندارند. احساس مظلومیت نمی کنند. اهل ناله و شکایت نیستند چون :

۱. فکر نمی کنند که از بقیه کمترند

چون مطمئن هستند که زندگی را به صورت مساوی بین افراد تقسیم نکرده اند و هیچ نیت از پیش تعیین شده یا قانونی وجود ندارد که شرایط و موقعیت برای همه برابر باشد. انسانی که اعتماد به نفس دارد فقط می داند هر چه نداشته باشد ولی تصمیم، همت، امید و آرزوی شخصی اش، مال خودش است و برای رسیدن به آن کوتاهی نخواهد کرد. 

۲. نمی ترسند از این‌که به تصمیم و توانایی خود شک کنند

نگرانی و ترس از آماده نبودن یا نگرانی از تمرین کافی نداشتن به افرادی که اعتماد به نفس دارند کمک می کند مهیاتر و با دقت بیشتری با زندگی رو به رو شوند.

۳. اهل اما و اگر نیستند

به جای حدس و گمان و تغییر هر لحظه رفتار و اعمال شان، تصمیم مشخص می گیرند که چه کاری درست است و همان را انجام می دهند.

۴. منتظر شانس یا فرصت بزرگ نیستند

افرادی که اعتماد به نفس دارند اعمال محیرالعقول از آنها سر نمی زند. تصمیمات بزرگ نمی گیرند. آنها ولی قدمهای ریز و مشخصی را شجاعانه و با قاطعیت بر می دارند.

۵. احساس غرور نمی کنند

تکرار موفقیت های کوچک، احساس اعتماد به توانایی خود و تلاش مداوم، قرار نیست به احساس کاذبِ خود را مهم پنداشتن، تبدیل شود. وقتی اعتماد به نفس دارید یعنی تمرکز دارید و مشغول تلاش برای رسیدن به خواسته های تان هستید و برای همین فرصتی برای غرور و خودنمایی ندارید.

۶. از شکست نمی ترسند

اعتماد به نفس معنایش این نیست که اشتباه نمی کنند. این نوع افراد می دانند که هر خطا یا شکست، جلوی خطاها و شکست های بعدی را می گیرد.

۷. فکر نمی کنند همه چیز باید کامل و بی نقص باشد

فقط آدم هایی که اعتماد به نفس ندارند فکر می کنند باید بی نقص باشند. چون می ترسند، چون تعریف درستی از قابلیت خودشان، امکان خطا و تاثیر شانس، ندارند.

یکی از ساده ترین شیوه های اندازه گیری اعتماد به نفس وقتی است که یک فرد وارد جمع می شود. آدم هایی که اعتماد به نفس دارند اصلاً نگران عکس العمل و قضاوت دیگران نیستند. چون خودشان را واقع بینانه می شناسند.

 

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد