درد، بعنوان نقطه مشترک انسان ها برای همه ما مفهوما کمابیش یکسان دارد. برای همه ما بجز تیم کریدلند.

درد، بعنوان نقطه مشترک انسان ها برای همه ما مفهوما کمابیش یکسان دارد. برای همه ما بجز تیم کریدلند.

تیم، درکی از درد ندارد یا لااقل آنطور که ما ان را احساس می کنیم چنین پیزی را درکنمی کند. ا به راحتی و بدون هیچ نگرانی میله بافتنی را در دستش فرو می کند و هیج دردی از خود بروز نمی دهد. جالب آن است که اکثر نمایش های تیم بصورت زنده و در میان حاضرین انجام می شود.

آزمایش هایی که بر روی او انجام گرفته نمایانگر آن است که سطح تحمل او نسبت به انسان های عادی بسیار بالاتر است.

خود وی این توانایی را امری اکتسابی و در نتیجه تمرکز می داند. او ادعا می کند که قادر است سیخ داغ کباب را از میان بدنش عبور دهد. وی همچنین نسبت به سرما گرما نیز تحمل بالایی از خود نشان می دهد.

تیم برای انجام نمایش های خطرناک خود  آغاز به مطالعات وسیعی در مورد بدن انسان، شریان ها و عصب ها کرده است. چرا که هنگام انجام هریک از این آژنایش ها و شوها در صورتیکه سیخ از نقطه حساسی عبور کند ممکن استن منجر به مرگ او شود.

 

نظرات

2 responses to “تیم کریدلند/ Tim Cridland”

  1. ti ti says:

    sale noe hAME DOOSTAYE LADIEEZIM MOBARAK

  2. ti ti says:

    vayyyyyyyyyyy che ghadr siteton khob shode,a`li shodeeeeeeeeee
    man asheghe ghesmate sar garmisham

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد