انسانها برای رسیدن به یک زندگی مثبت، همواره متکی به شور و هیجان و سخت کوشی خود هستند. در بررسی که محققین نروژی در « ایده های جدید روانشناسی» منتشر کرده اند با استفاده از ضریب دقیق بین شور زندگی و توانایی دستیابی به آن، به این نتیجه رسیده اند که زفتار پر شور و سازنده، می تواند فقط بین افراد ۱۷ تا ۵۳ سالگه مجال بروز پیدا کند.

آدم هایی که به ۵۴ سالگی می رسند متاسفانه انگیزه و قدرت شان برای ریسک و ماجراجویی و پیگیری جدی هدف ها، کاملا رنگ می بازد.

به نظر محققین نروژی، افراد بالای ۵۴ سال اگر همچنان فکر می کنند نشاط و انرژی و صلابت لازم در آنها وجود دارد متاسفانه تصور واقعبینانه از وضعیت خود ندارند. مشکل اصلی که اغلب افراد نادیده گرفته می شود عدم تطبیق و همراهی بین خواسته ها و قدرت پیگیری شان است.

واکنش اولیه بسیاری از آدمها در برابر این واقعیت این است که موقعیت و توانایی جسمی و روحی و حتی اجتماعی هر فرد با دیگری فرق دارد امامحققین نوروژی خیلی صریح تاکید می کند که بعضی از آدمها ممکن است شور و نشاط، کنجکاوی و احساس روبرو شدن با پدیده های جدید را هنوز داشته باشند ولی عزم کافی برای اجرای آن را ندارند.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد