رفتار و مرام های جدید زندگی، حکایت از این دارد که تنها زندگی کردن در قرن ۲۱، عملا تبدیل به یک انتخاب آگاهانه شده است و مجرد بودن این روزها، کمتر از همیشه، از روی ناچاری است.

این روزها تعداد مجردها در اغلب کشورهای جهان به طرز چشمگیری افزایش یافته است. بخش قابل توجهی از افرادی که تا  میانسالگی مجرد می مانند، همین شیوه زندگی را ادامه می دهند.

افزایش افرادی که ترجیح می دهند تنها زندگی کنند دولت ها را نگران ساخته است. موسسات رسمی دغدغه این را دارند که اخلاقیات جامعه آسیب خواهد دید چون زندگی مجردی را به نوعی مصادف با خودخواهی و دوری از فعالیت های اجتماعی می بینند.

اما حقیقت زندگی مجردی در قرن ۲۱، نشان داده است که برعکس شایعات منفی، زندگی مجردی یک اتفاق فرخنده در  تمدن بشر است.

علوم اجتماعی و تحقیقات می گوید زندگی شهری به خاطرمجردها، از رونق و جنب و جوش سالمی برخوردار است.  مجردها از خود تعهد بیشتر برای پیگیری وضعیت دیگران، نشان می دهند.

آدم هایی که تنها زندگی می کنند  بیشتر از دیگران خود را مقید کار افتخاری و فعالیت های عام المنافع می سازند. مجردها پشتیبانی بیشتری از فعالیت های هنری می کنند و به وظایف اجتماعی در منطقه زندگی شان اهمیت بیشتری می دهند.

مجردها تردد بیشتری در کتابخانه، کلاس های ورزش، موسیقی و هنرها دارند. آنها در موسساتی که به بهبود وضعیت محیط زیست بها می دهند حضور بیشتری دارند.

با این همه، تصور منفی از زندگی مجردی همچنان در فرهنگ عمومی سایه سنتی اش را برقرار داشته است. از دید عموم، همچنان مجردی مترادف با تک افتادگی و افسردگی است. بر درصد مرگ و میر مجردها غلو می شود و این شایعه مدام خود را بازتولید می کند که ازدواج، باعث خوشبختی و نجات مجردها از عزلت، غم و بیهوده زیستن می گردد.

تحقیقات جدید بازگو کننده این حقیقت است که مجردها از استقلال فکری و تداوم رشد شخصیت بیشتری برخوردار می گردند.

تنوع زندگی که مجردها بر می گزینند نیز از دایره محدود خود خارج شده است. این روز ها بر تعداد زوج ها و حتی عشاقی که جدا از هم زندگی می کنند افزوده شده است. به عبارت دقیق تر، مجردها تمایل و تلاش بیشتری برای ایجاد معنی و مفهوم زندگی دارند.

مجردها توجه و وقت و بیشتری صرف والدین و فامیل و حتی دوستانی می کنند که نیازمند کمک هستند. نسل جدید مجردها با وجود آنکه به حریم شخصی خود توجه بیشتری نشان می دهند ولی در عین حال، از نظر رفت و آمد اجتماعی، آسانگیرتر و علاقمندتر هستند.

مجردها ابتکار بیشتری برای تطبیق با زندگی در محیط شغلی و زندگی شان نشان می دهند. اگر ناگزیر باشند با همخانه های متفاوت می توانند به سر ببرند. بر اساس علاقمندی و اشتراک ارزش ها، با افراد دیگر در واحدهای بزرگتر گرد هم می آیند. همسفر و همکار می شوند.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد