از نظر Robert Sutton استاد علوم مدیریت دانشگاه استانفورد، افراد باهوش و خردمند می توانند آدم هایی را که دوست ندارند تحمل کنند چون:

1 – می دانند همه امکان ندارد خوب باشند

بعضی ها بد و ناهنجارند. ولی خیلی وقتها انسان ها، به خاطر نوعِ چیزهایی که برای شان عزیز و مهم است آنها را متفاوت می سازد. این تفاوت ها است که دیگران را برای ما نامطبوع و بد جلوه می دهد.

2 – تحمل دیگران با حذف و انکارشان فرق دارد

یک مدیر خوب باید مراقب هزینه ایی باشد که بابت خوش آمدنش نسبت به افراد بی خطر، بی تفاوت و آسان گذر باید بپردازد. چون یک نفر که مدام انتقاد می کند و سطح توقعش در کار تیمی بالا است شاید آدم مطبوعی نباشد ولی وجودش برای شرکت می تواند برکت باشد.

3 – توقع خودشان را مهار می کنند

توقع غیرواقعی از دیگران داشتن یک رفتار معمول است. ما از دیگران توقع داریم همان واکنشی را به خرج دهند که از ما سر می زند. ولی هر آدم از لایه های شخصیتی متفاوتی ساخته شده است و طبیعتا نمی شود که واکنش ها و رفتارشان مشابه با ما باشد.

4- بعضی ها به نظر غیرقابل تحمل می آیند

افرادی هم هستند که با کمترین واکنش و رفتار، ما را عصبی می کنند. ما به شدت از کارهای شان ناراضی هستیم و هر عمل شان از دید ما ناپسند است و … ولی اگر دقت کنیم شاید متوجه شویم که مشکل خود ما هستیم. چون رفتارشان عین خود ما است. روبرو شدن با آدم هایی که اشتباهات خودمان رامرتکب می شوند ناخواسته ما را از آنها متنفر می سازد.

 

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد