می گویند مردان علاقه بیشتری به تاریخ یا کنجکاوی‌های علمی یا اتفاقات بزرگ دارند. آنها علاقمند هستند زندگینامه انسان های بزرگ را بخوانند. به طور کلی مردان سعی می کنند در حال و هوای واقعیت ها و ماجراهای مستند بمانند.

زنان ولی کتاب را به عنوان یک مثال از زندگی می بینند. به قصه های نویسندگان بزرگ ادبیات توجه می کنند چون قصه نویسان به خوبی توانسته اند زندگی انسان ها معاصر را ترسیم کنند.

به همان نسبت که مردان از طریق تربیت و سنت جامعه یا می گیرند احساسات شان را بروز ندهند در اوقات شخصی شان هم سعی می کنند احساسات شان را در قالب این شخصیت یا آن شخصیت ببینند یا همذات پنداریپیدا نکنند.

متاسفانه تا همین اواخر مردان به خاطر نان آور اصلی خانواده بودن، فرصت و انرژی کمتری برای تفریحات یا عادت های ساده شخصی می یافتند. هر چند با همه این محدودیت ها، بخش بزرگ وقت گذرانی مردان طبقات کارگر و کارمند در اکثر دنیا در استادیوم ها و اخبار ورزشی صرف می شود.

فوتبال و بسکتبال و هاکی و هر نوع ورزش مردانه در هر کشور جهان، حرفه ایی و پولساز و به همان نسبت جذابتر ارائه می شود. رسانه ها با تخصیص بهترین برنامه های شان به ورزش، مردان جهان را ترغیب می کنند که بیشترین وقت آزادشان را به دیدن مسابقات و برنامه های ورزش معطوف کنند.

دلیلی هم ندارد که علاقه مردان به ورزش انکار شود. مردان عاشق رقابت و دیدن عظمت و قدرت فیزیکی مردانه هستند. مردان دوست دارند خود را متعلق به یک تیم و قبیله همسو بدانند و لذت ببرند از سلیقه و هدف مشترکی که در طی همه مسابقات باشگاهی و ملی ایجاد می شود.

ضرورتی ندارد مردان از این سرگرمی ها فاصله بگیرند اما حتما در طی روزهای هفته فرصت توجه به کتاب و بخصوص رمان ها را می توانند بیشتر کنند. مردان عاشق قصه های تخیلی علمی در باره آینده سیاره ما هستند. داستان های پلیسی و کارآگاهی جذب شان می کند و عادت به خواندن این نوع کتابها می تواند شروع خوبی برای افزایش علاقه و خواندن مداوم کتاب باشد.

شخصیت های تخیلی نویسندگان این دوره و زمانه، افرادی کمابیش معمولی هستند که در مواجهه با ماجراهای مختلف دنیای ما، رفتاری بروز می دهند که عملا می تواند راهنمای زندگی خوانندگان شود.

مردان با خواندن داستان های معاصر قابلیت روابط اجتماعی شان بیشتر می شود چون هم از دایره لغات بیشتری برخوردار می گردند هم نمونه های جدیدتر و هشیارتری از واکنش های مردانه که مخصوص دوره و زمانه ما است را مشاهده می کنند.

ادامه دارد

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد