جنگيدن به خاطر انديشه كار بيهوده اي است، وقتي فكري خوب و مقبول باشد، خود به تنهايي به هدفش مي رسد … راجر فورنیه

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد