۲۵ آبان ۱۳۹۸

مهمترین سوال زندگی

همه انسان ها می خواهند حال شان خوب باشد. زندگی راحت و بی دردسر می خواهند. همه آدمها می خواهند قیافه شان بی نقص باشد.  پول دار و مشهور باشند. عاشق بشوند و بهترین سکس را داشته باشند. این نوع خواسته ها خیلی طرفدار دارند…

ادامه