۰۳ اسفند ۱۳۹۹

آرایش نشانه ای از بهبود اوضاع دنیای پس از کرونا ست

دنیای پس از کرونا دنیای فروش لوازم آرایش خواهد بود. مدیرعامل شرکت لورئال پیش‌بینی کرده است که با پایان یافتن قرنطینه سراسری فروش محصولات زیبایی رشد ناگهانی خواهد داشت. ژان‌پل آگون در مصاحبه با دیلی میل، این شکوفایی را به ضیافتی تشبیه کرد و توضیح…

ادامه