۲۰ دی ۱۳۹۹

قدرت هیچ!

این که آیا این یک مشاجره زود هنگام است و یا فقط یک صحبت صریح اوایل آشنایی، فرقی نمی کند داشتن اختیار ادامه یک رابطه جدید یا قطع آن باید به اختیار خودتان باشد. گاهی اوقات وقتی می خواهیم مکالمه به پایان برسد، می خواهیم…

ادامه