آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان حکومت نظامیان در برمه پس از بیش از دو دهه موفق به دریافت جایزه صلح نوبل خود شد. وی را در حال امضای کتاب یادبود برندگان صلح نوبل در اسلو، پایتخت نروژ میبینید.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد