اینجا هیچ جنگی در نگرفته، اینجا قرار است المپیک برگزار شود، موشکهای زمین به هوای نصب شده در اطراف لندن برای حفظ امنیت مسابقات المپیک.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد