نیمه باقی مانده برج ساعت چند صد ساله در شمال ایتالیا از زلزله هفته قبل تنها لحظاتی پس از این عکس در پی یک پس لرزه شدید بکل نابود شد.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد