تئاتر چترباز یه کارگردانی مهدی صباغی و نویسنگی رویا افشار

بازیگران: سام کبودند، عباس جمشیدی، سعید خمان

ساعت 5 بعد از ظهر در سالن انتظار چهارسو

تا پایان بهمن ماه

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد