اولین جشنواره ریش و سیبیل در اروپا شرق فرانسه، عکس چند سیبیلوی جالب که برای کسب عنوان بهترین ریش وسیبیل اروپا مبارزه می نمایند.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد