در آستانه برگزاری جام ملتهای اروپا حیوانات ولگرد در اوکراین توسط دامپزشکان استرلیزه میشوند.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد