این ساندویچ خوشرنگ و طعم در حقیقت از غذاهای دور انداخته شده توسط مردم درست شده است. برخی از جوانان غربی برای مبارزه با آنچه اصراف تمدن غرب می نامند از داخل  زبالهها غذای خود را تهیه می نمایند.  سالانه میلیوونها تن غذای قابل مصرف در غرب بدرون سطلهای زباله ریخته میشود.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد