امروز دوازدهمین روز دوازدهمین ماه دوازدهمین سال از قرن جدید میلادی است، روزی که هر صد سال یکبار اتفاق می افتد.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد