بومگارتنر ورزشکار رشته های پرشی اتریش دیروز از نزدیکی لایه اوزون بزرگترترین سقوط آزاد به سطح کره زمین را تجربه نمود. عکس لحظاتی قبل از پرش است و سطح کروی که در زمینه دیده میشود سطح کره زمین است.

نظرات

One response to “پرش دیوانه دیوانه دیوانه”

  1. اروتین says:

    دنیا به دو دوره تقسیم میشود دوره قبل از رد بول و دوره بعد از آن

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد