در شب درخشش تاریخی ورزشکاران ایرانی، نقره پرتاب دیسک احسان حدادی بعنوان اولین نقره کسب شده در دو ومیدانی تاریخ برای ایران رنگ طلا داشت.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد