جورجو آرمانی، طراح افسانه ای در میان مدلهایی که لباسهای پیشنهادی او را برای سال آینده بر تن دارند در هفته مد میلان

نظرات

One response to “جورجو آرمانی”

  1. فنی says:

    گونه گذاشته؟

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد