بالا رفتن از شانه های هم تیمی بروی چوبهای روغنی بخشی از جشنهای روز ملی اندونزی است

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد