راجر فدرر افسانه ای برای هفتمین بار یه مقام قهرمانی گراند اسلم ویمبلدون رسید. همچنین با برد مقابل اندی مورای، عنوان برترین تنیسور جهان را از نوواک جوکوویچ صرب پس گرفت.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد