عکس این خانم معترض در شهر استانبول ترکیه تبدیل به نماد اعتراضات اخیر در ترکیه شده است.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد