لیسیا رونزولی نماینده ایتالیایی پارلمان اروپا در نشست این پارلمان بهمراه دختر چهار ساله اش ویتوریا. رونزولی دختر خود را از هنگامی که تنها 44 روز داشت در اعتراض به نابرابری نسبت به حقوق مادران شاغل بهمراه خود به جلسات این پارلمان می برد.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد