عکس زیبایی از لحظه بثمر رسیدن گل دقیقه آخر ماریو بالوتلی به شی گیون دروازبان ایرلند. ایتالیا با دو گل ایرلند را شکست داد تا همراه با اسپانیا به دور دوم جام ملتهای اروپا صعود نماید.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد