ماتادور فرانسوی در جدال با گاو خشمگین – جشن گاوبازی بهاره سویل در اسپانیا

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد