عکسی از یکی از شرکت کنندگان در جشنواره خیابانی ناتینگ هیل لندن. این جشنواره بزرگترین جشن خیابانی در شهر اروپا است و بیش از یک میلیون نفر به دیدار گروههای مختلفی از مردم جهان می روند که با لباسهای محلی خود در این رژه خیابانی شرکت می کنند.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد