پاکستانیها در حال پائین آوردن کامیونی که بر اثر وزن زیاد بار در هنگام تخلیه به هوا جهیده است

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد