تظاهرات زنان و کودکان فلسطینی در حمایت از زندانیان دربند رژیم صهیونیستی در شهر غزه.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد