پنگوئنهای باغ وحش لندن در هنگام سرشماری عمومی سالانه باغ وحش لندن بدقت گزارش مربوط بخود را مطالعه می نمایند.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد