تقویم پیرلی که با حضور ستارگان دنیای مد تهیه می گردد و تنها به تعداد محدودی چاپ میشود امسال 50 امین سالگرد انتشار خود را جشن می گیرد.

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد