مطالعه ای تازه نشان می دهد که زنان ماقبل تاریخ که روزی چند ساعت را صرف آسیا کردن غلات می کردند از ورزشکاران نخبه زن امروزی قوی تر بودند.

محققان دانشگاه کمبریج می گویند که این یافته به “تاریخ پنهان” کار مشقت بار بدنی که زنان در طول هزاران سال انجام داده اند اشاره دارد.

محققان می گویند بار سنگینی که زنان در دوران ماقبل تاریخ حمل می کردند تا پیش از این احتمالا دست کم گرفته می شد.

به گفته آنها زنان یک نیروی محرکه اساسی در پیش بردن اقتصاد کشاورزی بودند.

دکتر الیسون مکینتاش از محققان این مطالعه گفت: “این اولین مطالعه است که عملا استخوان های زنان ماقبل تاریخ را با زنان امروزی مقایسه می کند.”

او گفت این مقایسه نشان می دهد زندگی کاری زنان تا چه حد فشرده و دربرگیرنده وظایف مختلف بوده است.

ورزشکاران نخبه

محققان استخوان فوقانی بازو (هومروس) و استخوان درشت ساق پا (تیبیا) در زنان امروزی را سی تی اسکن و تحلیل کردند. این مطالعه از دوندگان، قایقرانان و فوتبالیست ها تا کسانی که زندگی ساکن تری داشتند را در بر می گرفت.

برای نمونه اعضای باشگاه قایقرانی کمبریج که سال گذشته در “مسابقات قایقرانی” برنده شدند مورد مطالعه قرار گرفتند. این ورزشکاران هفته ای بیش از ۱۰۰ کیلومتر پارو می زنند.

استحکام استخوان های ورزشکاران با زنانی از دوره اولیه نوسنگی کشاورزی تا زنان جوامع زراعی قرون وسطی مقایسه شد.

استحکام استخوان پاهای زنان عصر نوسنگی که حدود هفت هزار سال قبل زندگی می کردند شبیه زنان امروزی بود اما استخوان بازوی آنها ۱۱ تا ۱۶ درصد قوی تر از قایقران ها بود.

استخوان بازوی زنان عصر برنز حتی از این هم محکم تر بود.

دانشمندان فکر می کنند که زنان ماقبل تاریخ احتمالا از سنگ برای آسیا کردن غلاتی مثل گندم استفاده می کردند که باعث فشاری مشابه پارو زدن بر استخوان بازو می شد.

در روزهای پیش از اختراع خیش، زراعت از ابتدا تا انتها با دست انجام می شد و زنان احتمالا بسیاری از این وظایف را به عهده داشتند.

دکتر مکینتاش گفت: “زنان همچنین احتمالا آب و غذا را برای دام حمل می کردند، شیر و گوشت را فراوری می کردند و از پوست و پشم لباس درست می کردند.”

این مطالعه که نتایج آن در نشریه “پیشرفت های علمی” چاپ شده نشان می دهد که انجام وظایف مختلف توسط زنان نقش کلیدی در ظهور کشاورزی داشت.

دکتر جی استاک، از نویسندگان ارشد این مطالعه، می گوید: “یافته های ما نشان می دهد که برای هزاران سال کار جسمی شدید توسط زنان یک نیروی محرکه اساسی برای رشد اقتصاد کشاورزی بود.”

نظرات

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد