بعنوان یک فرذ شاغل، ما مدت زیادی از زندگی روزانه مان را در محیط کار می گذرانیم. اگر این محیط به هر دلیل برای ما فضایی پر تنش و ناخوشایند باشد اثر آن را در بقیه جنبه های زندگی مان هم خواهیم دید. البته اصل این موضوع هم صادق است. پس بهتر است بدانیم آیا محیط کاری وشغل ما رضایتی که خواهان آن هستیم را برای مان به ارمغان می آورد یا خیر. پیش از هر چیز لازم به یاداوری است که این تست یک آزمون روانشناسی با معیارهای کلینیکی نیست.

پاسخ هر سوال، یکی از گزینه های هیچوقت، گاهی، اکثرا و همیشه است.

1- در محل کار هر گاه مشکلی پیش می آید خودم را در مورد آن مقصر می دانم.

2- تمام دلخوری های محل کار را در خودم می ریزم و در نتیجه همیشه حس بدی دارم.

3- برای فرار از مشکلات شخصی بیشتر وقتم را صرف کار می کنم.

4- وقتی تحت فشار قرار می گیرم الگوهای رفتاری ام به الگوهای منفی متمایل می شوند.

5- جنبه هاب منفی بیش از جنبه های مثبت توجه مرا جلب می کنند.

6- نسبت به شرایط جدید و تغییرات احساس خوشایندی ندارم.

7- احساس می کنم سمت و نقشی که در محیط کار به من سپرده اند چندان ارزشمند نیست.

8- من اغلب به محل کار یا قرارهای کاری دیر می رسم.

9- جواب انتقاد را با لحن و رفتاری تند می دهم.

10- اگر در کل زمان کار مشغول کار نباشم احساس گناه می کنم.

به هیچوقت امتیاز 3، به گاهی 2، به اکثرا 1 و به همیشه امتیاز 0 را بدهید و امیتیازها را بشمارید.

کارهایی که بیش از حد توانم هست را قبول می کنم.

حتی وقتی خیلی کار دارم و احساس خستگی می کنم هم نمی توانم بخشی از آن را به دیگران واگذار نمی کنم.

امتیاز بین 25 تا 36
شما یا بر اساس تجربه یا ذاتا قادر هستید هیجانات خود را کنترل کنید. در بدترین شرایط کاری و تحت شدید ترین فشارها شما هنوز قادر هستید منطقی رفتار کنید و درست بیندیشید. بطور کلی شما برای همکاران و مدیرتان یک موهبت به شمار می آیید. فردی قابل اعتماد و محترم هستید و نظرات شما اکثرا مورد توجه قرار می گیرد.

امتیاز بین 18 تا 25
شما کمی نسبت به استرس حساس هستید. با این حال تا حد زیادی می توانید آن را مهار کنید. لازم است تعادل بیشتری بین میل به موفقیت و ترس از شکست های تان برقرار کنید. از هر چیز برای شما واجب تر یاد گرفتن این موضوع مهم است که باید مشکلات کاری را در همان جا نگه دارید و آن را به خانه نبرید.

امتیاز بین بین 10 تا 18:
استرس بخشی از کار شماست. شما باید برای کاهش سطح هیجانات ناخوشایند در محیط کارتان تلاش بیشتری کنید. متاسفانه استرس کاری شما به زندگی شحصی تان هم کشیده شده و روی روابط تان تاثیر بدی گذاشته است. لازم است وقتی استرس زیادی احساس می کنید محیط تان را ترک کنید. چند نفس عمیق، دور شدن از فضای استرس زا به شما کمک می کند با انرژی بیشتری به کارتان برگردید.

امتیاز زیر 10:
شاید وقت آن رسیده باشد که برای کمک به کنترل استر س تان در محیط کار از یک مشاور کمک بگیرید. استرس در سطوح بالا نه تنها فعالیت های شما را مختل می کند که بر سلامت جسم تان هم اثر مخربی می گذارد. ظاهرا کار و هر آنچه در محیط کارتان پیش می آید در اولویت قرار دارند با این حال هرگز آنطور که باید نسبت به فعالیت تان احساس رضا یت نمی کنید.

نظرات

One response to “تست رضایت شغلی”

  1. آزمون رضایت شغلی says:

    ازمون رضایت شغلی با راهنمایی آن

لطفا نظر خود را در رابطه با اين موضوع با ما در ميان بگذاريد.

ایمیل شما توسط دیگران دیده نخواهد شد